Део поздравног говора Проф. др Ане Видовић, председнице Хематолошке секције СЛД-а за период 2019-2023 година
Поштоване колегинице и колеге,


Цењени чланови Хематолошке секције СЛД-а,

Част ми је и задовољство да Вам се захвалим на указаном поверењу и поздравим Вас у име новог Преседништва Хематолошке секције СЛД-а. Наш задатак је да у складу са добром традицијом једне од најстаријих секција СЛД-а наставимо да унапређујемо едукацију хематолога, али и свих других лекара заинтересованих за хематолошке теме.
Формираћемо сајт Хематолошке секције по угледу на већину сајтова других грана медицине у оквиру Српског лекарског друштва. Осавременићемо све видове комуникације и едукације наших чланова. Посебно ћемо настојати да укључимо у припрему презентација, саопштења и других активности што већи број наших чланова из других центара ван Клинике за хемтаологију Клиничког центра Србије.

Малигне болести уопште, а хематолошки малигнитети посебно су у порасту једним делом због све већег броја негативних утицаја из спољашње средине, а другим делом и све боље и брже дијагностике. Специфичност дијагностике хематолошких болести, као и брзи напредак у разумевању етиопатогенезе истих и примена савремених видова лечења, су допринели све већем напретку у лечењу ових тешких боести, са све бољим преживљавањем пацијената. Верујемо да само континуираном едукацијом и непрекидним усавршавањем нас самих и тимским радом можемо побољшати кватитет и организацију здравствене неге у корист и за добробит наших пацијената.

Жеља нам је да је осавременимо и унапредимо едукативне садржаје

Добронамерене и квалитетне сугестије и коментари свих чланова су нам драгоцени. Циљ нам је да Хематолошке СЛД-а постане и остане блиска сваком њеном члану.

С поштовањем
Ана Видовић

 

Списак чланова председништва:

1. Ана Видовић, Председник, Београд
2. Мирјана Митровић, Секретар, Београд
3. Нада Сувајдић Вуковић, Београд
4. Дарко Антић, Београд
5. Милена Тодоровић Балинт, Београд
6. Јелена Била, Београд
7. Мирјана Готић, Београд
8. Андрија Богдановић, Београд
9. Предраг Миљић, Београд
10. Драгана Стаматовић, Војномедицинска академија
11. Оливера Марковић, Бежанијска Коса,
12. Зорица Цветковић, КБЦ Земун
13. Милица Радојковић, КБЦ Др Драгиша Мишовић
14. Др Катарина Марковић, КБЦ Звездара
15. Ивана Урошевић, Нови Сад
16. Проф др Александар Савић
17. Предраг Ђурђевић, Крагујевац
18. Проф др Светлана Ђукић
19. Асс др Данијела Јовановић
20. Мирјана Плећић, Ваљево
21. Миодраг Вучић, Ниш
22. Горан Марјановић, Ниш
23. Др Данијела Селаковић, Ужице