Поштоване колеге,

Хематолошка секција, Српског лекарског друштва (СЛД) oснована је 1. јуна 1951. године. Oснивачи секције били су: С. Стефановић, Б. Радојичић, М. Арсенијевић, М. Андрејевић, П.Ј. Лах, Д. Летић, Б. Динић, Б. Симоновић, А. Милосављевић, М. Антић, Р. Рувидић.

Хематолошка секција Српског лекарског друштва окупља лекаре различитих специјалности са посебним интересовањем за различите области хематологије.

Рад Хематолошке секције се одвија континуирано, кроз следеће акивности:

- редовно одржавање стручних скупова у току године, са учешћем домаћих и иностраних предавача;
- успостављање сарадње између хематолога различитих клиничких, клиничко-болничких и других здравствених и научних установа у Србији;
- стручно и научно напредовање и усавршавање чланова Хематолошке секције;
- организовање конгреса и курсева из свих области хематологије;
- праћење новина из различитих области хематологије у земљи и иностранству;
- учествовање на европским и светским хематолошким конгресима.

Састанци Хематолошке секције одвијају се петком. Најчешће је то први петак у месецу, али не и обавезно, с обзиром да постоје померања и одступања од овог плана. Због тога се састанак Секције увек најављује преко сајта СЛД-а и сајта Хематолошке секције СЛД-а.

Молимо Вас да пратите информације о терминима одржавања наших састанака да бисте били увек адекватно обавештени о њима, као и о другим дешавањима у Секцији. Подразумева се да ако Састанак није најављен неће ни бити одржан.

Акредитација састанака се врши преко Здравственог Савета Србије, а од стране домаћина састанка (Здравствене установе). На сајту Секције ће увек бити јасно истакнуто да ли је састанак акредитован. Сертификати за акредитоване састанке ће се подизати у СЛД-у, уз претходну најаву, а на основу евиденције присуства која ће бити уредно вођена током састанка. Настојаћемо да се пријава одвија електронским путем најмање недељу дана пре састанка (уколико то буде технички изводљиво).

Уколико имате било какве дилеме око термина одржавања Хематолошке секције, састанака Секције, као и било каква питања у вези са било којим аспектом рада Секције, молим Вас да нас контактирате преко e-mail адресе: hematoloska.sld@gmail.com или на телефоне:

011/366-3399, Проф. др Ана Видовић, председник секције
011/366-3536, асс. др Мирјана Митровић, секретар секције