Хематолошка секција - електронски тест:

"Значај супортивне терапије у превенцији и лечењу мукозитиса и бола код хематолошких болесника"
Аутори: проф. др Ана Видовић, НС др сц. мед. Дијана Шефер
Акредитовано: А-1-1521/20 са 3 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и мед. сестре и техничаре

Invazivne gjivične infekcije kod bolesnika sa hematološkim malignitetima: principi dijagnostike i terapije

 

Invazivne gljivične infekcije su izazov u pogledu dijagnostike I lečenja. Tokom proteklih 20 godina, beleži se značajan napredak u dijagnostici i klasifikaciji IGI, uz pojavu novih antigljivičnih lekova.

Stručni tekst prikazuje ključne podatke u oblasti dijagnostike I lečenja invazivnih gljivičnih infekcija kod hematoloških bolesnika.

Autor: Prof dr Ana Vidović, Klinika za hematologiju, Klinički centar Srbije

Preuzmi ceo rad

 


Poštovane kolege,


Ovim putem Vas obaveštavamo da će se 16. decembra 2020. u 09:00h održati on line tribina pod nazivom " Kao padanje kiše", u okviru kampanje podizanja svesti o akutnim leukemijama. Trubinu će te moći da pogledate na You tub-u, na kanalu aktivzaakutneleukmijesld@gmail.com.


Na pitanja novinara, ali i pacijenata  će odgovarati Prof dr Ana Vidović i pacijentkinja izlečena od
akutne promijelocitne leukemije Dragana Milanović. Biće nam veliko zadovoljstvo i čast ukoliko nađete slobodnog vremena i uključite se u datu tribinu, koju možete pogledati i kasnije.


Predsednik aktiva za akutne leukemije i predsednik hematološke sekcije SLD-a
Prof dr A. Vidović

 


Поштване колеге,

У складу са препорукама у вези са понашањем у новонасталој епидемиолошкој ситуацији (COVID-19) сви састанци Хематолошке селције се одлажу до даљњег. Састанци се могу одржати и акредитовати у електронској форми (упутство за акредитацију).

У циљу унапређења рада Секције, дајемо снажну препоруку да при организацији састанака Секције:

1. ангажујете једног или више предавача из друге дисциплине, како би се оснажла интердисциплинарност и међуинституционална сарадња;
2. да се на састанку обавезно прикаже макар један клинички случај, по могућству у интерактивној форми ("Како бисте Ви лечили овог пацијента?"). Аутора случаја (препорука је да то буде млађи лекар) молимо да своју презентацију (у .ppt ili .pptx формату) достави председништву Секције на е-mail, како бисмо поставили случај на сајт Секције. 


Надамо се да ћемо на овај начин унапредити и популарисати рад наше Секције нарочито међу младим колегама.

Проф. др Ана Видовић, председница Хематолошке секције
Асс. др МИрјана Митровић, секретар Секције